ما ایرانیان در برهه ای از تاریخ زندگی‌می‌کنیم که متاسفانه از کمترین حقوق طبیعی فردی و اجتماعی مخصوصا در دنیای بین الملل و خارج مرزها بهره مند بوده و هستیم! عوامل بیشماری مانند تحریم های جوامع بین الملل، شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی حاضر و اوضاع ژئوپلیتیک خاورمیانه، شاید از بزرگترین دلایل کم و کاستی این حقوق طبیعی برای ما ایرانیان می باشند. همگی‌ما ایرانیان به نوعی محدودیت های مهاجرتی، تجاری، بانکی و حتی تحصیلی را در خارج از مرزها تجربه کرده ایم و از وجود این محدودیت ها آگاهی کافی داریم.

می بایست در نظر داشته باشیم که پروسسینگ پرونده های تجاری، مالی، بانکی، مهاجرتی موکلین ایرانی تبار در این سال‌ها ی‌تحریمی آسان نبوده و نیستند و تخصص، تجربه، اعتبار و ارتباطات دفتر حقوقی و وکلای انتخابی شما برای این نوع پرونده های حساس بسیار مهم و ضروری می باشند‌.

ما در تیم حقوقی بین الملل پلوکو گروپ از سال ۲۰۰۷ میلادی خدمات ثبت شرکت‌های خارجی، مهاجرتی، امور بانکی و تابعیت های دوم بریتانیایی را برای موکلین ایرانی تبارمان در خارج از ایران آغاز کردیم و تا به امروز با بیش از صدها پرونده ی موفق، همچنان افتخار وکالت  پرونده های موکلین عزیز ایرانی تبارمان را داریم.

در طول مدت این پانزده سال تجربه، آگاه هستیم که اعتماد موکلین عزیز ما بزرگترین پشتوانه ما و معرفی و پیشنهاد تیم حقوقی ما به دوستان و آشنایان، لطف ایشان و باعث دوام و پیشرفت دفاتر حقوقی ما بوده و می‌باشد.

با سپاس از اعتماد و مهر همیشگی‌شما

دفاتر حقوقی بین الملل پلوکو گروپ اروپا